do kasy suma: 0,00 zł
Biuro obsługi klienta (22) 863-90-42 pn.-pt. godz. 8:00-16:00
Kontakt
Datamars Slovakia s.r.o.
Oddział w Polsce


ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa
woj. Mazowieckie

Tel: +48 22 863 58 64
E-mail: kolczyki@datamars.com
NIP: 107-00-46-597
 
Kontakt telefoniczny:
+48 22 863 58 64
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.bentley4farm.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy Datamars Slovakia s.r.o. Oddział w Polsce, działający pod adresem www.bentley4farm.pl, prowadzony jest przez Datamars Slovakia s.r.o. Oddział w Polsce, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP 1070046597.

    Słownik:

    Sprzedający: Datamars Slovakia s.r.o. Oddział w Polsce, wpisana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem  NIP 1070046597, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czereśniowej 98.

    Kupujący, Klient: osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca zarazem osobowości prawnej, planująca dokonać Zamówienia oraz posiadająca Konto klientów Sklepie internetowym,

    Sklep internetowy: serwis dostępny w sieci Internet, funkcjonujący pod adresem www.bentley4farm.pl, służący do sprzedaży Towarów,

    Konto klienta: baza zawierająca wszystkie dane Klienta (w tym dane osobowe, dane spersonalizowane, dane dotyczące płatności oraz historię zamówień) tworzona w chwili jego rejestracji w Sklepie internetowym,

    Zamówienie: umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym na wybrany przez Klienta rodzaj oraz ilość Towarów,

    Towar: wszystkie produkty zawarte w Sklepie internetowym, które mogą być przedmiotem zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Niniejszy regulamin ma za zadanie przedstawienie Klientowi warunków korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego po adresem www.bentley4farm.pl, a także zasad zawierania umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym.
  3. Regulamin powstał w nawiązaniu do ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Każdy Klient rejestrujący się w Sklepie internetowym www.bentley4farm.pl zobowiązany jest do zapoznania się z nim oraz przestrzegania wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
  4. Oferta przedstawiona przez www.bentley4farm.pl na stronach Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
  5. Sklep internetowy dostarcza Klientom usługi polegające na:
    1. możliwości składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym,
    2. rozsyłaniu informacji reklamowych na adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu rejestracji za pośrednictwem Newsletterów,
    3. dostarczaniu szczegółowych oraz rzetelnych informacji na temat zawartych w Sklepie internetowym Towarów.

II. ZAKRES I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. Warunkiem korzystania z zasobów Sklepu internetowego, w tym składania Zamówień na Towary, jest akceptacja regulaminu oraz posiadanie aktywnego Konta Klienta na stronie www.bentley4farm.pl.
  2. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych oraz aktualnych informacji. W przeciwnym przypadku Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji Zamówień tego Klienta oraz blokadę jego konta.
  3. W celu poszerzenia funkcjonalności Sklepu internetowego oraz w ramach poprawy wygody obsługi Klienta, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji strony www.bentley4farm.pl. Klient rejestrujący się wyraża zgodę na takie modyfikacje i zobowiązany jest do aktualizowania bądź uzupełniania informacji na własnym Koncie Klienta, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
  4. Kupujący zakładając Konto Klienta na stronie poświadcza, że nie będzie podejmował żadnych działań wpływających szkodliwie na działanie Sklepu internetowego, w tym między innymi:
    1. zmieniać treści i materiałów multimedialnych dostępnych produktów oraz innych działów,
    2. wchodzić w posiadanie prywatnych danych osobowych innych Klientów oraz informacji niejawnych dostępnych jedynie dla Sprzedającego,
    3. wprowadzać modyfikacji mających jakikolwiek wpływ na strukturę oraz działanie Sklepu internetowego.
  5. Jeżeli któryś z warunków wymienionych w pkt. 2 oraz pkt. 4 zostanie naruszony, Sprzedający ma prawo do blokady Konta Klienta. Klient ten ma także zakaz ponownej rejestracji w Sklepie internetowym, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę na ponowną rejestrację.

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. Firma prowadzi sprzedaż Towarów przez sieć Internet. Pełna lista Towarów, jak i możliwość składania Zamówień dostępna jest za pośrednictwem strony www.bentley4farm.pl.
  2. Warunkiem składania Zamówień jest posiadanie aktywnego Konta Klienta oraz przedsięwzięcie czynności opisanych w punkcie 4.
  3. W chwili składania zamówienia przez Klienta na jego adres e-mail przesyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie w specjalny link. Potwierdzenie Zamówienia jest jednocześnie złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionych towarów ze Sklepem internetowym.
  4. Składanie Zamówień odbywa się poprzez dodanie Towaru do koszyka, założenie Konta Klienta w sklepie internetowym (rejestrację), wypełnienie formularza zamówień oraz jego potwierdzenie drogą e-mail:
    1. Dodanie Towaru do koszyka polega na odwiedzeniu strony z informacją o produkcie znajdującym się w Sklepie internetowym oraz kliknięcie na przycisk "do koszyka".
      1. W przypadku chęci zamówienia więcej niż jednego Towaru, należy powtórzyć czynność z punktu a.
      2. W celu wyświetlenia aktualnego stanu koszyka, należy kliknąć na link znajdujący się pod napisem "Koszyk" w lewej części ekranu.
      3. Aby usunąć dany Towar z koszyka, wystarczy kliknąć ikonę krzyżyka widoczną w ostatniej komórce wiersza z nazwą Towaru.
    2. Tworzenie Konta Klienta odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: http://bentley4farm.pl/pl/reg
      1. Klient musi uzupełnić dane dotyczące loginu, adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz podać hasło. Wszystkie wymagane pola oznaczone są gwiazdką.
      2. W celach weryfikacyjnych, należy przepisać kod widoczny na obrazku, co zapobiega rejestrowaniu się botów oraz innych aplikacji spamujących.
      3. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do zakończenia procesu rejestracji.
    3. Wypełnienie formularza zamówień odbywa się w trzech krokach:
      1. w pierwszym kroku, następuje określenie ilości produktów znajdujących się w koszyku oraz wybranie z listy preferowanej formy dostawy Towaru,
      2. w kroku drugim Klient musi podać dane adresowe, na jakie ma zostać wysłane Zamówienie. Wszystkie niezbędne do wypełnienia pola zostały oznaczone gwiazdką. Istnieje także możliwość otrzymania faktury poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. W tym przypadku należy podać nazwę firmy, jej Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz dane adresowe, jeżeli różnią się one od tych podanych wcześniej. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także ponowna akceptacja regulaminu.
      3. trzeci krok stanowi potwierdzenie złożonego Zamówienia. Na podany podczas rejestracji w Sklepie internetowym adres e-mail Klienta zostanie wysłana prośba o potwierdzenie zamówienia. Wiadomość ta będzie zawierać unikatowy link, po kliknięciu którego polecenie realizacji zamówienia zostanie zatwierdzone. Więcej informacji dotyczących powyższego tematu opisano w punkcie 3.
  5. Nawiązanie umowy na odległość zostaje zatwierdzona poprzez potwierdzenie zamówienia w przesłanej przez Sklep internetowy wiadomości e-mail.
  6. Dział sprzedaży internetowej oraz obsługa Klienta pracuje w dzień roboczy w godzinach 8:00 - 16:00. Jeżeli zamówienie zostało złożone po godzinie 16:00 lub w dni świąteczne, jego rozpatrzenie nastąpi następnego dnia roboczego.
  7. Na czas realizacji Zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia oraz czas dostawy przesyłki.
  8. Zamówień Towarów na stronie www.bentley4farm.pl można dokonywać w każdy dzień tygodnia przez 24 godziny.
    1. Czas kompletowania Zamówienia trwa do 3 dni roboczych w przypadku większości produktów dostępnych na stronach Sklepu internetowego.
    2. Czas kompletowania zamówienia na Towary dostępne w dziale "Identyfikacja zwierząt" trwa do 5 dni roboczych.
    3. Czas potrzebny na dostawę przesyłki jest zależny od sposobu jej dostarczenia i został opisany w rozdziale "Płatności, odbiór/dostawa przesyłki" w punkcie 9.
  9. Czas realizacji Zamówienia jest także zależny od dostępności Towaru w magazynie.
    1. W przypadku tymczasowego braku dostępności Towarów objętych Zamówieniem, Kupujący jest informowany drogą elektroniczną (e-mail) o przybliżonym terminie dostawy tego Towaru, a także o przewidywanym terminie realizacji.
    2. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w wyniku niedostępności Towaru w magazynie lub u dostawcy, Sprzedający zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Klienta w terminie 30 dni od daty złożenia Zamówienia, a także zwrócić wpłacone pieniądze. Informacja ta zostanie przesłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.
  10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towaru niedostępnego w chwili złożenia Zamówienia z przyczyn niezależnych od sklepu tj. w przypadku zmiany cen przez dostawcę. W takiej sytuacji Klient otrzymuje możliwość podjęcia decyzji o podtrzymaniu lub anulowaniu zamówienia.
  11. Proces realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
    1. W przypadku przedpłaty, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operatora płatności internetowych.
    2. W przypadku płatności „za pobraniem”, realizacja zamówienia nastąpi do trzech dni roboczych,
    3. W przypadku odbioru osobistego Zamówienia, jego realizacja nastąpi do trzech dni roboczych. Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o możliwości odbioru Towaru.
  12. Wszystkie zamówienia, które nie zostaną opłacone w ciągu 10 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane (nie będą realizowane).

IV. DOKONYWANIE ZMIAN W ZAMÓWIENIACH

  1. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu, a także je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. (Na adres e-mail zostanie przesłana informacja o zmianie statusu Zamówienia na "WYSŁANE"). Zmiany w Zamówieniu można wprowadzać poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numer (+48) 22 863 58 64 lub przesyłając informację na adres e-mail: kolczyki@datamars.com podając w treści wiadomości numer Zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta.
  2. Zmiany w Zamówieniu zostaną dokonane po weryfikacji konta Klienta - numerze Zamówienia, adresie e-mail, imieniu oraz nazwisku.

V. PŁATNOŚCI, ODBIÓR/DOSTAWA PRZESYŁKI

  1. Towary zamieszczonych w Sklepie internetowym posiadają ceny, które są podane w polskiej walucie oraz zawierają podatek VAT. W ceny te nie są wliczane koszty dotyczące wysyłki Towaru.
  2. Ceny Towarów, przy których nie została podana stosowana informacja o kosztach, ustalane są indywidualnie z każdym klientem poprzez kontakt telefoniczny na numer (+48) 22 863 58 64.
  3. Ceny widniejące przy każdym Towarze zobowiązują Klienta do zapłaty w chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, chyba że została wybrana inna forma płatności.
  4. Koszty przesyłki zawsze pokrywane są przez Klienta.
  5. Kupujący otrzymuje trzy możliwości uiszczenia płatności za zamówione Towary:
    1. Płatność przy odbiorze. Gotówką, płacąc osobie, której Sprzedający zlecił dostawę zamówionego przez Klienta Towaru.
    2. Płatność przelewem bankowym poprzez wykorzystanie platformy PayU do szybkich płatności internetowych.
    3. Płatność przelewem bankowym (przedpłata) na rachunek Sprzedającego:
    1. ---
    2. W przypadku skorzystania z przedpłaty opisanej w punkcie b i c, płatności należy dokonać do 10 dni od momentu złożenia Zamówienia. Datamars Slovakia s.r.o. Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia złożonego przez Kupującego jeżeli nie zostanie ono opłacone w ciągu 10 dni od daty jego złożenia.
  6. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób:
    1. Paczką pocztową do 30 kg (przedpłata)
    2. Paczką pocztową do 30 kg za pobraniem
    3. Paczką kurierską DPD (przedpłata)
    4. Paczką kurierską DPD za pobraniem
    5. Odbiór osobisty
  7. Kupujący składający Zamówienie płatne przy odbiorze, zobowiązuje się do opłacenia i odbioru zamówionego Towaru. Nie odebranie przesyłki płatnej przy odbiorze przez Kupującego traktowane jest jako zwłoka w odbiorze Towaru (Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem Towaru, Sprzedający może oddać Towar na przechowanie na koszt i odpowiedzialność Kupującego. Koszty przechowania pokrywa Kupujący. Cena jednej doby przechowania nieodebranego Towaru z powodu zwłoki Kupującego wynosi 5zł. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze zamówionego produktu w ciągu 60 dni od daty realizacji Zamówienia, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z powodu nieodebrania zamówionego Towaru przez Kupującego, zostaje on obarczony wyłącznie kosztami przechowywania w/w towarów.
  8. Wszystkie informacje na temat kosztów dostawy zostaną przedstawione Kupującemu w trakcie składania Zamówienia. Koszty z tym związane są zależne od wybranego sposobu dostawy. Wszystkie ceny podane są w kwotach brutto.
    1. Paczka pocztowa
    2. Paczka kurierska DPD
    3. W przypadku osobistego odbioru zamówionego Towaru, Klient nie ponosi kosztów dostawy.
  9. Czas dostawy przesyłki jest zależny od sposobu odbioru oraz dostawcy określonego przez Kupującego:
    1. Przewidywany czas dostarczenia paczki pocztowej wynosi ok. 3 dni,
    2. Przewidywany czas dostarczenia paczki kurierskiej wynosi ok. 2 dni.
  10. Datamars Slovakia s.r.o. Oddział w Polsce Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostarczenia Towaru w określonym wyżej terminie, (np. przestój w produkcji, utrata zysku lub inne straty) wynikające z przyczyn niezależnych od nas.
  11. Do każdego Zamówienia wystawiona zostaje faktura VAT lub paragon. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie klienta w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego Towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Oryginał faktury VAT jest dołączany do paczki i wysyłany wraz z zamówionym Towarem.
  12. Wszystkie organizowane w Sklepie internetowym promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin promocji na to zezwala.
  13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do organizowania, zmieniania oraz odwoływania akcji promocyjnych. Zmiany cen nie dotyczą Zamówień złożonych przed rozpoczęciem akcji promocyjnych czy wyprzedaży.
  14. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie internetowym obowiązują jedynie do składania Zamówień droga Internetową i mogą różnić się od cen produktów sprzedawanych bezpośrednio przez biuro Datamars Slovakia s.r.o. Oddział w Polsce Polska Sp. z o.o.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U.2014.827), Klientowi przysługuje prawo zwrotu zamówionego Towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od chwili otrzymania przesyłki od przewoźnika.
  2. Klient korzystający z powyższego uprawnienia powinien przesłać specjalne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży wraz z całym zakupionym Towarem oraz dokumentacją umowy (faktura VAT, paragon) na adres: Datamars Slovakia s.r.o. Oddział w Polsce Polska Sp. z o.o., ul Czereśniowa, 02-456 Warszawa.
  3. Odstąpienie od umowy sprzedaży jest uważane za umowę niezawartą. Klient zostaje zwolniony ze wszelkich zobowiązań oraz zwrócone mu zostaną koszty Zamówienia z wyłączeniem kosztów transportu.
  4. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nie zostać uznane przez Sprzedającego w przypadku kiedy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, inne defekty sporządzone w wyniku użytkowania przez Kupującego lub nie posiada wszystkich elementów stanowiących integralną całość produktu.
  5. Produkty chemiczne oraz podobne Towary nie podlegają zwrotom! Wszystkie inne Towary powinny być odesłane na adres Sklepu internetowego w stanie niezmienionym.
  6. Sprzedający dokonuje zwrotu należności przelewem bankowym w terminie 14 dni od chwili otrzymania zwrotu Towaru na podane przez Klienta konto bankowe.
  7. W przypadku skorzystania z zakupów na raty, zasady dotyczące odstąpienia od umowy zostały zapisane takze w Regulaminie i umowie z firmą "Platforma" Sp. z o.o. (www.PlatformaRatalna.pl).

VII. REKLAMACJE

  1. Wszystkie Towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Szczegóły na temat gwarancji oraz czasu jej trwania można znaleźć na karcie gwarancyjnej dołączonej do Zamówienia.
  2. W przypadku otrzymania wadliwego lub niezgodnego z umową Towaru, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego, komunikując się z nim drogą telefoniczną bądź wysyłając e-mail na adres kolczyki@datamars.com. W informacji należy podać numer Zamówienia oraz dane osobowe Klienta w celach weryfikacyjnych. Pełne zastosowanie się do całości powyższej formy składania reklamacji przyczyni się do szybszego rozpatrzenia oraz zatwierdzenia reklamacji.
  3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w ciągu 7 dni od chwili stwierdzenia niezgodności przesłanego Towaru z umową. Wnioski reklamacyjne muszą zostać wypełnione zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do otrzymanego produktu.
  4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni, a o jej decyzji Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji w Sklepie internetowym.
  5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyć Klienta, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny.

VIII. DANE OSOBOWE

  1. Rejestrując się w Sklepie internetowym www.bentley4farm.pl, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji dokonywanych przez Klienta zamówień.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883.) wszystkie dane osobowe podawane przez Klientów są chronione i niedostępne dla osób trzecich.
  3. Klienci mają prawo do wglądu, zmieniania oraz domagania się o usunięcie danych osobowych z bazy Klientów strony www.bentley4farm.pl.
  4. Sklep internetowy w celu dostarczenia Towaru do Klienta powierza przetwarzanie danych osobowych jednej z poniższych spółek (w zależności od wyboru dokonywanego przez Klienta opisanego w rozdziale "Płatności, odbiór/dostawa przesyłki" w punkcie 6:
    1. Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000334972; ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa,
    2. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000028368; ul. Mineralna 15, Warszawa 02-274
  5. Zbiór danych osobowych Sklepu internetowego został zarejestrowany w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące prawo RP. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
  2. Datamars Slovakia s.r.o. Oddział w Polsce zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych zmian w niniejszym regulaminie. Klienci składający zamówienie w sklepie zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym regulaminem. W przypadku braku akceptacji regulaminu prosimy o nie dokonywanie zakupów w serwisie www.bentley4farm.pl.
  3. Rozpatrywaniem sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wynikających z umowy zajmie się sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  4. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do danych osobowych Klienta w wyniku braku ostrożności posługiwania się danymi logowania do Sklepu internetowego
  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2017 r.
  6. Dla wszystkich Zamówień złożonych w Sklepie internetowym przed dniem wejścia w życie obecnego regulaminu, obowiązuje regulamin o brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
  7. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl